ŽENA JE TRAŽILA OD MUŽA DA SA NJIHOVE SVADBE IZBACI MAJKU! Zbog onoga što je uradio, CEO SVET MU SE DIVI!

Ispovijesti

Na svojoj svadbi sin postavi svoju majku na čelo stola.

Supruga mu se primakne i upita, šta će ta starica tu. Odmah da si je izbacio sa naše svadbe. On joj odgovori: “To je moja majka”. Ali ona je i dalje insistirla da se ona izbaci sa njihove svadbe. Sin pridje mikrofonu da bi čuli svi gosti i reče:

“Ko će da kupi moju majku, prodajem je danas, koju cenu nudite. Jer mi je supruga ne voli”.

Svi začuđeno su gledali u njega i niko nije odgovorio. On priđe svojoj majci uhvati je u krilo i reče:” Niko neće moju majku, e pa ja je hoću”! Izađe sa svojom majkom u naručju i ostavi nevestu sa gostima i ode sa majkom svojoj kući.

Nakon nekoliko dana na vrata mu se pojavi najbogatiji čovek u tom mestu u njegovoj kući i reče mu: “Čuo sam šta se desilo na tvojoj svadbi i za tvoj postupak koji si preduzeo, ja ti zbog toga dajem moju kćer. Jer ako ti paziš tako na svoju majku znam sigurno da ćeš paziti i moju ćerku”. (kutaknet.com)

Odgovori